Ochrana osobných údajov

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe, či inak zneužité.

Pri spracovaní osobných dát sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov. Zákazník využívaním služieb internetového obchodu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy /zrušenie registrácie.

ASISTENT CENTRUM


*** Poštovné ***

Všetky zásielky
zasielame I. triedou


- platba na účet,
Slov. pošta 2,20€

- dobierka,
Slov. pošta 3,50€

- kuriér DPD
5,00€